Cisterciácký klášter

Přijměte pozvání na prohlídky, které Vás nadchnou...!Cisterciácké opatství Vyšší Brod otevírá své brány dokořán, aby si návštěvníci prohlédli prostory starobylého kláštera i jeho umělecko-historické sbírky a mohli se tak seznámit s cenným kulturní odkazem našich předků.

  • Legendární Závišův kříž v tzv. Rožmberské oratoři v nadzemním podlaží klášterního kostela
  • Multimediální expozice Závišův kříž – splendor mysticus (mystická záře) o významu a historii vyšebrodského zlatého kříže v gotickém sklepení
  • Multimediální expozice Průzkum hrobky rodu Rožmberků v gotickém sklepení
  • Opatský chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož gotický interiér byl kompletně zrestaurován u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013. Pod kněžištěm se nachází rožmberská hrobka.
  • Galerie gotického umění byla zřízena u příležitosti konání česko-rakouské Zemské výstavy 2013. Ve Vyšším Brodě jsou tak opět vystaveny poklady středověkého křesťanského umění jako např. slavné Ukřižování z Vyššího Brodu nebo originál Madony Vyšebrodské.
  • Obrazová galerie (Malý a velký sál), kde si můžete prohlédnout desítky obrazů i dalších fascinujících exponátů.
  •  Vyšebrodská klášterní knihovna (knihovní chodba, Filozofický sál, Teologický sál) je v České republice třetí největší svého druhu (70 tis. knižních titulů). Traduje se o ní ale, že je nejkrásnějí. 
  • Výstava „Šumavou po stopách fotografů“ představuje historické snímky šumavské krajiny a kultury. Expozice v Návštěvnickém centru Cisterciáckého opatství Vyšší Brod je doplněna o fotografie a texty českých a rakouských studentů. Vstup je zahrnut v ceně vstupenky na prohlídku jedné z návštěvnických tras kláštera!    

Vyšebrodští cisterciáci Vás do svého kláštera srdečně zvou nejen na koncerty, kulturní akce a prohlídky, ale také k účasti na pravidelných bohoslužbách!

Náš tip: Vydejte se na kole cestou po památkách v příhraničí:
Trasa výletu a představení jednotlivých míst.


 

Projekt: Cestou po památkách v příhraničí
Číslo projektu: KPF-01-045

Podpořeno z Fondu malých projektů INTERREG V - A Rakousko - Česká repubika.

eu_velk        


 


Další tipy na výlet

Sdílení informací
Sdílet na Facebooku
Doporučit známému
Vytisknou článek
Navigace
48° 37' 13,7", 14° 18' 24,3"
743 m od Infocentra
Údaje
Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod

+420 724 184 145, +420 380 746 674
tours@klastervyssibrod.cz
http://www.klastervyssibrod.cz
Otevírací doba v tomto měsíci